Holter EKG – cel, przebieg i wskazania do badania oraz interpretacja wyników.

Przez całą dobę rejestrowane jest funkcjonowanie serca dzięki zastosowaniu Holtera w badaniach EKG. Badanie umożliwia wykrycie zaburzeń, które mogą być trudne do zidentyfikowania podczas tradycyjnych badań echa serca czy standardowego EKG. Holter EKG noszony jest przez pacjenta przez całą dobę lub kilka dni, co pozwala uzyskać informacje o pracy mięśnia sercowego w różnych sytuacjach, zarówno podczas intensywnego wysiłku, jak i w spoczynku. Holter EKG to nadal najczęściej wykorzystywana forma ambulatoryjnego monitorowania elektrokardiograficznego (EKG), nazwana na cześć Normana J. Holtera, amerykańskiego biofizyka.

 Holter EKG – cel, przebieg i wskazania do badania oraz interpretacja wyników.

Co to jest Holter EKG?

Holter EKG to urządzenie medyczne służące do monitorowania aktywności serca. Precyzyjniej rzecz biorąc, jest to badanie elektrycznej czynności serca. Główną różnicą między standardowym badaniem EKG a Holterem EKG jest czas trwania badania. Konwencjonalne badanie EKG trwa zazwyczaj około 10 minut i jest przeprowadzane w pozycji leżącej w gabinecie lekarskim. Natomiast badanie EKG za pomocą Holtera trwa 24 godziny, a w niektórych przypadkach nawet kilka dni. To badanie monitoruje pracę serca pacjenta podczas wykonywania codziennych czynności.

Jakie są główne cele badania Holterem EKG?

Celem badania Holterem EKG jest monitorowanie aktywności elektrycznej serca przez dłuższy okres. Do głównych celów zalicza się:

 • Wykrywanie arytmii serca: Holter pozwala na zarejestrowanie nieregularności w rytmie serca, które mogą być trudne do uchwycenia w trakcie krótkotrwałego badania EKG.
 • Ocena wpływu codziennych czynności na serce: Badanie Holterem pozwala obserwować, jak serce reaguje na różne czynniki, takie jak wysiłek fizyczny, stres czy odpoczynek.
 • Diagnozowanie sporadycznych zdarzeń: Holter umożliwia zarejestrowanie krótkotrwałych arytmii, które mogą występować sporadycznie i nie zawsze podczas tradycyjnych badań.
 • Monitorowanie skuteczności leczenia: W niektórych przypadkach Holter może być używany do oceny skuteczności leczenia arytmii serca.

Dzięki powyższym informacjom lekarze kardiolodzy mogą dokładniej zdiagnozować problemy związane z rytmem serca i dostosować plan leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Holter EKG – przebieg badania

Procedura badania z użyciem Holtera EKG obejmuje kilka kluczowych kroków, a także wymaga pewnych środków ostrożności, zwłaszcza podczas snu. W trakcie badania Holterem EKG, pacjent jest zobowiązany nosić urządzenie przez okres 24 godzin lub nawet kilka dni, monitorując jednocześnie aktywność serca w różnych sytuacjach.

Podczas zakładania Holtera EKG, technik odtłuszcza miejsca na skórze, gdzie umieszczone zostaną elektrody EKG. Liczba elektrod może się różnić w zależności od rodzaju aparatu, ale zazwyczaj umieszcza się od trzech do dwunastu jednorazowych elektrod. Elektrody są połączone z urządzeniem za pomocą przewodów. Sam Holter EKG przypomina wyglądem i rozmiarem telefon komórkowy, posiada elektrody, wejście do komputera oraz miejsce na baterię, a pacjent nosi go w etui przymocowanym do pasa, na przykład na szyi lub ramieniu, zależnie od jego preferencji.

Holter EKG
Holter EKG – Faros dostępny w sklepie Meden-Inmed

W trakcie badania Holterem EKG, pacjent zobowiązany jest prowadzić dzienniczek, notując godziny oraz ewentualne dolegliwości wraz z wykonywanymi czynnościami. Ważne jest również, aby podczas noszenia aparatu unikać kąpieli, aby nie narazić go na uszkodzenia.

Jak spać z Holterem EKG?

Jednym z ważnych aspektów jest sposób spania z Holterem EKG, mający wpływ na wiarygodność badania. Pacjent powinien starać się spać w pozycji leżącej na plecach, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń wynikających z ruchów podczas snu. Zaleca się także noszenie luźnej i wygodnej piżamy, aby zapewnić komfort i uniknąć przypadkowego odrywania się elektrod. Warto również zadbać o to, aby ubrania noszone w trakcie badania były swobodne, aby nie wpływały negatywnie na elektrody.

Jakie są wskazania do stosowania Holtera EKG?

Holter EKG jest powszechnie stosowany w sytuacjach, gdy osoba doświadcza przejściowych epizodów objawów, które sugerują możliwe zaburzenia rytmu serca. Najczęstsze symptomy obejmują:

 • Omdlenia lub bliskie omdlenia.
 • Niewyjaśnione zawroty głowy.
 • Kołatanie serca.

Rzadziej, Holter EKG może być wykorzystywany do wykrywania epizodów niemego niedokrwienia serca, które nie powodują dławicy piersiowej. Nieme niedokrwienie serca charakteryzuje się brakiem objawów, jednak zmiany EKG związane z tym stanem są często niespecyficzne, co może utrudnić interpretację. Z tego powodu badanie Holtera nie jest rutynowo zalecane w przypadku niemego niedokrwienia, chyba że pacjent miał już taką diagnozę w wyniku testu wysiłkowego lub doświadczył w przeszłości tzw. „cichego zawału serca„.

Badania Holtera EKG są szczególnie przydatne do diagnozowania różnych form arytmii serca. Dodatkowo, inne wskazania do przeprowadzenia badania Holtera obejmują:

 • Wrodzone wady serca.
 • Ocena skuteczności leczenia arytmii.
 • Monitorowanie pracy serca u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem.
 • Planowanie operacji serca.
 • Nieregularne bicie serca u kobiet w ciąży, gdzie nieregularności te mogą wpływać negatywnie na zdrowie matki i dziecka.

Badanie Holtera EKG stanowi skuteczne narzędzie diagnostyczne w tych przypadkach, umożliwiając rejestrowanie aktywności serca w codziennych warunkach życia pacjenta.

Holter EKG – interpretacja wyników badania czynności serca

Ocenę wyników badania Holtera EKG przeprowadza lekarz kardiolog, który dokładnie analizuje różne parametry, takie jak częstość pracy serca, rytm wiodący, czas trwania poszczególnych odstępów, wygląd odcinka ST oraz obecność arytmii, zarówno nadkomorowej, jak i komorowej. Istotne jest nie tylko uzyskanie prawidłowego wyniku, ale także właściwe opisanie go przez lekarza. Co równie ważne, wyniki Holtera EKG muszą być zawsze zestawione z ogólną oceną zdrowia pacjenta, aby umożliwić kompleksową interpretację.

Interpretacja wyników badania Holtera EKG jest kluczowym krokiem, który może mieć istotne znaczenie dla dalszego postępowania medycznego. Lekarz powinien skontaktować się z pacjentem w celu omówienia wyników lub ustalić wcześniejszą wizytę, aby szczegółowo przeanalizować uzyskane dane.

Podczas interpretacji wyników Holtera EKG głównym celem jest ustalenie, czy niewyjaśnione objawy pacjenta są powiązane z arytmiami serca. Kluczową kwestią jest stwierdzenie, czy obserwowane objawy korelują z występującą arytmią, co ma decydujące znaczenie dla postawienia trafnej diagnozy.

Warto zaznaczyć, że wiele osób doświadcza sporadycznych i łagodnych rodzajów arytmii, które nie wywołują żadnych objawów. Wykrycie takiej arytmii w badaniu Holtera, bez równoczesnych objawów, sugeruje, że nie stanowi ona problemu i zazwyczaj nie wymaga dalszego leczenia.

Z drugiej strony, gdy objawy wyraźnie korelują z występowaniem arytmii, oznacza to, że mamy do czynienia z problematyczną arytmią, która zasługuje na podjęcie odpowiednich działań leczniczych.

Lekarz może również omówić z pacjentem inne ważne parametry z raportu, takie jak maksymalne, minimalne i średnie tętno, całkowita liczba przedwczesnych depolaryzacji przedsionkowych (PAC) i przedwczesnych pobudzeń komorowych (PVC), a także ewentualne epizody niedokrwienia.

Jeśli badanie Holtera jest prowadzone w celu poszukiwania niemego niedokrwienia serca, wykrycie silnych oznak niedokrwienia skłoni lekarza do dalszych badań, takich jak elektrokardiograficzna próba wysiłkowa czy cewnikowanie serca, oraz może wpłynąć na dostosowanie planu leczenia pacjenta w przypadku stwierdzenia niedokrwienia.

Podobne wpisy