Zespół Marfana – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Zespół Marfana to rzadka choroba genetyczna, która wpływa na tkankę łączną w organizmie. Dotyka ona różnych układów, w tym układu szkieletowego, sercowo-naczyniowego i ocznego. Choć zespół Marfana może stanowić poważne wyzwanie dla osób nim dotkniętych, odpowiednia diagnostyka i leczenie mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej chorobie, jej przyczynom, objawom, metodom diagnostyki oraz dostępnym opcjom leczenia.

Czym jest zespół Marfana?

Zespół Marfana to genetyczne zaburzenie tkanki łącznej, które wpływa na wiele układów w organizmie. Choroba ta została po raz pierwszy opisana przez francuskiego pediatrę Antoine’a Marfana w 1896 roku. Zespół Marfana charakteryzuje się nieprawidłowym rozwojem tkanki łącznej, która jest odpowiedzialna za zapewnienie struktury i wsparcia dla różnych części ciała.

Tkanka łączna pełni kluczową rolę w organizmie, łącząc i wspierając inne tkanki oraz narządy. W przypadku zespołu Marfana, tkanka ta jest osłabiona, co prowadzi do różnorodnych problemów zdrowotnych. Choroba ta dotyka około 1 na 5000 osób, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego czy rasy.

Zespół Marfana wpływa na wiele układów organizmu, w tym:

 • Układ szkieletowy.
 • Układ sercowo-naczyniowy.
 • Układ oczny.
 • Układ oddechowy.
 • Układ nerwowy.

Każda osoba z zespołem Marfana może doświadczać różnych objawów i stopni nasilenia choroby. Niektórzy mogą mieć łagodne objawy, podczas gdy inni borykają się z poważnymi komplikacjami zdrowotnymi.

Przyczyny zespołu Marfana

Zespół Marfana jest chorobą genetyczną, co oznacza, że jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Główną przyczyną tej choroby jest mutacja w genie FBN1, który odpowiada za produkcję białka o nazwie fibrylina-1. To białko jest kluczowym składnikiem tkanki łącznej i odgrywa ważną rolę w utrzymaniu elastyczności i wytrzymałości różnych struktur w organizmie.

Mutacja w genie FBN1 prowadzi do nieprawidłowej produkcji fibryliny-1, co z kolei skutkuje osłabieniem tkanki łącznej. Ta genetyczna zmiana jest dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, co oznacza, że wystarczy odziedziczyć jedną kopię zmutowanego genu od jednego z rodziców, aby rozwinąć chorobę.

Warto jednak zauważyć, że:

 1. Około 75% przypadków zespołu Marfana jest dziedziczonych od rodziców.
 2. W pozostałych 25% przypadków mutacja pojawia się spontanicznie, bez historii rodzinnej choroby.

Badania genetyczne odgrywają kluczową rolę w identyfikacji mutacji FBN1 i mogą pomóc w diagnozie zespołu Marfana. Jednak warto pamiętać, że sama obecność mutacji nie zawsze oznacza rozwój pełnoobjawowej choroby, a jej brak nie wyklucza całkowicie diagnozy zespołu Marfana.

Objawy zespołu Marfana

Objawy zespołu Marfana mogą się znacznie różnić między pacjentami, zarówno pod względem rodzaju, jak i nasilenia. Niektóre z najbardziej charakterystycznych objawów obejmują:

Cechy szkieletowe:

 • Wysoki wzrost i szczupła budowa ciała.
 • Nieproporcjonalnie długie kończyny w stosunku do tułowia.
 • Długie, szczupłe palce (arachnodaktylia).
 • Deformacje klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata lub kurza).
 • Skolioza lub kifoza.
 • Płaskostopie.
 • Wysoko wysklepione podniebienie.

Problemy z oczami:

 • Zwichnięcie soczewki oka (ectopia lentis).
 • Krótkowzroczność.
 • Odwarstwienie siatkówki.
 • Jaskra.

Problemy sercowo-naczyniowe:

 • Poszerzenie lub rozwarstwienie aorty.
 • Wypadanie płatka zastawki mitralnej.
 • Niedomykalność zastawki aortowej.

Problemy oddechowe:

 • Odma opłucnowa.
 • Restrykcyjna choroba płuc.
 • Bezdech senny.

Problemy skórne:

 • Rozstępy skórne niezwiązane z nagłymi zmianami wagi.
 • Przepukliny.

Problemy neurologiczne:

 • Poszerzenie worka oponowego (ektazja opony twardej).
 • Bóle głowy.
 • Bóle pleców.

Jednym z charakterystycznych objawów zespołu Marfana jest tzw. „test kciuka”. Polega on na tym, że pacjent może objąć swój nadgarstek kciukiem i małym palcem tej samej ręki, co jest wynikiem nadmiernej elastyczności stawów i długich palców.

Warto zauważyć, że zespół Marfana może również wpływać na aspekty psychiczne i emocjonalne życia pacjentów. Niektóre osoby z tym schorzeniem mogą doświadczać:

 • Obniżonego poczucia własnej wartości związanego z wyglądem fizycznym.
 • Lęku i depresji wynikających z niepewności co do przebiegu choroby.
 • Trudności w relacjach społecznych.

Zespół Marfana u dzieci może objawiać się nieco inaczej niż u dorosłych. Niektóre objawy mogą być widoczne już przy urodzeniu, podczas gdy inne rozwijają się w miarę wzrostu dziecka. U niemowląt z zespołem Marfana można zaobserwować:

 • Nadmierną długość ciała w stosunku do wagi.
 • Luźne stawy.
 • Płaską stopę.
 • Opóźnienia w rozwoju motorycznym.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie osoby z zespołem Marfana będą doświadczać wszystkich wymienionych objawów. Przebieg choroby może się znacznie różnić między pacjentami.

Diagnostyka zespołu Marfana

Diagnostyka zespołu Marfana może być złożona i wymaga kompleksowego podejścia. Proces diagnostyczny zazwyczaj obejmuje kombinację badań klinicznych, genetycznych i obrazowych. Oto główne elementy diagnostyki:

 1. Badanie fizykalne:
  • Ocena cech fizycznych charakterystycznych dla zespołu Marfana.
  • Pomiary antropometryczne.
  • Ocena elastyczności stawów.
  • Test kciuka i test nadgarstka (tzw. znak Steinberga).
 2. Badania genetyczne:
  • Analiza mutacji w genie FBN1.
  • Badania przesiewowe członków rodziny.
 3. Badania obrazowe:
  • Echokardiografia do oceny stanu serca i aorty.
  • Rezonans magnetyczny (MRI) do oceny poszerzenia opony twardej.
  • Badania okulistyczne, w tym badanie lampą szczelinową.
 4. Badania laboratoryjne:
  • Mogą być pomocne w wykluczeniu innych schorzeń.
 5. Konsultacje specjalistyczne:
  • Kardiologiczna.
  • Okulistyczna.
  • Ortopedyczna.
  • Genetyczna.

Diagnoza zespołu Marfana opiera się na kryteriach Ghent, które uwzględniają kombinację głównych i pobocznych cech klinicznych oraz wyniki badań genetycznych. Ważne jest, aby diagnostyka była przeprowadzona przez zespół specjalistów doświadczonych w leczeniu tej choroby.

Wczesna diagnostyka jest kluczowa, szczególnie w przypadku zespołu Marfana u dzieci. Pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia i monitorowania, co może zapobiec lub opóźnić rozwój poważnych powikłań.

Leczenie zespołu Marfana

Leczenie zespołu Marfana jest złożone i wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Celem leczenia jest zarządzanie objawami, zapobieganie powikłaniom i poprawa jakości życia pacjentów. Oto główne aspekty leczenia:

 1. Leczenie kardiologiczne:
  • Regularne monitorowanie stanu aorty za pomocą echokardiografii.
  • Leki beta-adrenolityczne w celu zmniejszenia obciążenia serca.
  • W przypadku znacznego poszerzenia aorty może być konieczna operacja kardiochirurgiczna.
 2. Leczenie okulistyczne:
  • Korekcja wad wzroku za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych.
  • Regularne badania okulistyczne w celu wczesnego wykrycia powikłań.
  • W przypadku zwichnięcia soczewki lub odwarstwienia siatkówki może być konieczna interwencja chirurgiczna.
 3. Leczenie ortopedyczne:
  • Fizjoterapia w celu wzmocnienia mięśni i poprawy postawy.
  • W przypadku ciężkiej skoliozy może być konieczne leczenie operacyjne.
  • Ortopedyczne wkładki do butów w przypadku płaskostopia.
 4. Leczenie pulmonologiczne:
  • Regularne badania funkcji płuc.
  • W przypadku rozedmy lub odmy opłucnowej może być konieczna interwencja medyczna.
 5. Wsparcie psychologiczne:
  • Terapia indywidualna lub grupowa w celu radzenia sobie z emocjonalnymi aspektami choroby.
  • Grupy wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.
 6. Modyfikacja stylu życia:
  • Unikanie sportów kontaktowych i intensywnych ćwiczeń izometrycznych.
  • Odpowiednia dieta bogata w składniki odżywcze wspierające zdrowie tkanki łącznej.
  • Unikanie palenia i nadmiernego spożycia alkoholu.
 7. Regularne badania kontrolne:
  • Okresowe wizyty u specjalistów w celu monitorowania postępu choroby i dostosowania leczenia.

Warto podkreślić, że leczenie zespołu Marfana jest procesem długoterminowym i wymaga ścisłej współpracy między pacjentem a zespołem medycznym. Choć obecnie nie ma leku, który mógłby całkowicie wyleczyć zespół Marfana, odpowiednie leczenie może znacząco poprawić jakość życia pacjentów i wydłużyć ich oczekiwaną długość życia.

Życie z zespołem Marfana

Życie z zespołem Marfana może stanowić wyzwanie, ale przy odpowiednim podejściu i wsparciu, osoby dotknięte tą chorobą mogą prowadzić pełne i satysfakcjonujące życie. Oto kilka kluczowych aspektów życia z zespołem Marfana:

 1. Edukacja i świadomość:
  • Zrozumienie swojej choroby i jej potencjalnych powikłań.
  • Regularne uczestnictwo w programach edukacyjnych i konferencjach na temat zespołu Marfana.
 2. Wsparcie społeczne:
  • Dołączenie do grup wsparcia dla osób z zespołem Marfana.
  • Budowanie sieci wsparcia wśród rodziny i przyjaciół.
 3. Planowanie rodziny:
  • Konsultacje genetyczne przed planowaniem ciąży.
  • Rozważenie opcji diagnostyki prenatalnej.
 4. Aktywność fizyczna:
  • Dostosowanie aktywności fizycznej do indywidualnych możliwości i ograniczeń.
  • Regularne konsultacje z fizjoterapeutą w celu opracowania bezpiecznego programu ćwiczeń.
 5. Kariera i edukacja:
  • Wybór ścieżki kariery uwzględniającej ograniczenia fizyczne.
  • Współpraca z pracodawcami lub szkołami w celu dostosowania warunków pracy lub nauki.
 6. Radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi:
  • Rozwijanie technik radzenia sobie ze stresem i niepewnością.
  • W razie potrzeby korzystanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej.
 7. Długość życia:
  • Przy odpowiednim leczeniu i monitorowaniu, wiele osób z zespołem Marfana może oczekiwać normalnej lub prawie normalnej długości życia.
  • Regularne badania kontrolne i przestrzeganie zaleceń lekarskich są kluczowe dla utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Warto podkreślić, że osoby z zespołem Marfana mogą prowadzić aktywne i spełnione życie. Kluczem jest akceptacja swojego stanu, odpowiednie zarządzanie chorobą i pozytywne nastawienie.

Znane osoby z zespołem Marfana

Zespół Marfana, choć rzadki, dotknął wiele znanych osób na przestrzeni historii. Niektóre z tych postaci osiągnęły znaczące sukcesy w swoich dziedzinach, mimo wyzwań związanych z chorobą. Oto kilka przykładów:

 1. Abraham Lincoln – istnieją przypuszczenia, że 16. prezydent Stanów Zjednoczonych mógł cierpieć na zespół Marfana, choć nie zostało to potwierdzone naukowo.
 2. Niccolò Paganini – włoski skrzypek i kompozytor, znany z niezwykłej elastyczności palców, co mogło być związane z zespołem Marfana.
 3. Vincent Schiavelli – amerykański aktor charakterystyczny, znany z ról w filmach takich jak „Lot nad kukułczym gniazdem” czy „Ghost”.
 4. Sergei Rachmaninoff – rosyjski kompozytor i pianista, którego niezwykła rozpiętość dłoni (mógł objąć trzynaście klawiszy fortepianu) mogła być związana z zespołem Marfana.
 5. Bradford Cox – wokalista i gitarzysta zespołu Deerhunter, który otwarcie mówi o swoim życiu z zespołem Marfana.
 6. Javier Botet – hiszpański aktor, znany z ról potworów w filmach horrorowych, wykorzystujący swoją niezwykłą fizyczność wynikającą z zespołu Marfana w swojej pracy aktorskiej.

Warto zauważyć, że w przypadku niektórych historycznych postaci, diagnoza zespołu Marfana jest przedmiotem spekulacji i nie zawsze może być potwierdzona z całkowitą pewnością. Niemniej jednak, te przykłady pokazują, że osoby z cechami charakterystycznymi dla zespołu Marfana mogą osiągać znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia.

Przykłady te podkreślają również, jak ważna jest świadomość i zrozumienie tej choroby. Pokazują, że osoby z zespołem Marfana mogą prowadzić pełne i satysfakcjonujące życie, często wykorzystując swoje unikalne cechy fizyczne jako atut w swoich karierach i pasjach.

Podsumowanie

Zespół Marfana to złożona choroba genetyczna, która wpływa na wiele układów organizmu. Choć stanowi poważne wyzwanie dla osób nią dotkniętych, postępy w medycynie i zwiększona świadomość społeczna znacząco poprawiły perspektywy dla pacjentów.

Kluczowe punkty do zapamiętania:

 1. Zespół Marfana jest spowodowany mutacją w genie FBN1, wpływającą na produkcję fibryliny-1.
 2. Objawy mogą obejmować wysoką, szczupłą budowę ciała, problemy z sercem i oczami oraz inne charakterystyczne cechy.
 3. Wczesna diagnostyka i regularne monitorowanie są kluczowe dla skutecznego zarządzania chorobą.
 4. Leczenie jest interdyscyplinarne i obejmuje opiekę kardiologiczną, okulistyczną, ortopedyczną i psychologiczną.
 5. Przy odpowiednim leczeniu, osoby z zespołem Marfana mogą prowadzić pełne i aktywne życie.

Badania nad zespołem Marfana stale postępują, dając nadzieję na lepsze metody diagnostyki i leczenia w przyszłości. Ważne jest, aby zwiększać świadomość społeczną na temat tej choroby, co może przyczynić się do wcześniejszego rozpoznawania i lepszego wsparcia dla osób dotkniętych zespołem Marfana.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy zespół Marfana jest chorobą dziedziczną?

Tak, zespół Marfana jest chorobą genetyczną, dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący. Oznacza to, że wystarczy odziedziczyć jedną kopię zmutowanego genu od jednego z rodziców, aby rozwinąć chorobę.

Jak często występuje zespół Marfana

Zespół Marfana występuje u około 1 na 5000 osób, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego czy rasy.

Czy osoby z zespołem Marfana mogą uprawiać sport?

Osoby z zespołem Marfana powinny unikać sportów kontaktowych i intensywnych ćwiczeń izometrycznych. Jednakże, lekka do umiarkowanej aktywność fizyczna, dostosowana do indywidualnych możliwości, jest zazwyczaj zalecana.

Czy zespół Marfana wpływa na długość życia?

Przy odpowiednim leczeniu i monitorowaniu, wiele osób z zespołem Marfana może oczekiwać normalnej lub prawie normalnej długości życia. Kluczowe jest regularne monitorowanie stanu zdrowia i przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Czy istnieje lekarstwo na zespół Marfana?

Obecnie nie ma lekarstwa, które mogłoby całkowicie wyleczyć zespół Marfana. Leczenie koncentruje się na zarządzaniu objawami i zapobieganiu powikłaniom. Trwają jednak badania nad nowymi metodami terapii, które mogą przynieść przełom w przyszłości.

Źródła

 1. The Marfan Foundation: https://www.marfan.org/
 2. National Organization for Rare Disorders (NORD): https://rarediseases.org/rare-diseases/marfan-syndrome/
 3. National Institute of Health (NIH) – Genetic and Rare Diseases Information Center: https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6977/marfan-syndrome
 4. Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/marfan-syndrome/symptoms-causes/syc-20350782
 5. Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=EN&Expert=558

Podobne wpisy