Kość udowa – budowa i funkcje

Kość udowa (femur) to największa i najdłuższa kość w ciele człowieka, stanowiąca główny element szkieletu kończyny dolnej. Jak każda kość długa, składa się z trzech głównych części: nasady bliższej (epiphysis proximalis), trzonu (diaphysis) i nasady dalszej (epiphysis distalis). Budowa kości długiej, a więc i kości udowej, jest złożona i pełni kluczowe funkcje zarówno strukturalne, jak i fizjologiczne.

 Kość udowa – budowa i funkcje

Kość udowa – części składowe:

Nasada Bliższa (Epiphysis Proximalis)

 1. Głowa Kości Udowej (Caput Femoris): to kulista struktura, która łączy się z panewką stawu biodrowego, tworząc staw kulisty.
 2. Szyjka Kości Udowej (Collum Femoris): jest to zwężenie pomiędzy głową a trzonem kości. Jest miejscem częstych złamań, zwłaszcza u osób starszych.
 3. Kretarz Większy (Trochanter Major) i Kretarz Mniejszy (Trochanter Minor) są to wyrostki kostne, do których przyczepiają się mięśnie uda i biodra.

Trzon Kości udowej (Diaphysis)

 1. Jest to długi, cylindryczny środek kości, zbudowany głównie z tkanki kostnej zbitej (substancji zbitej). Trzon zapewnia wytrzymałość mechaniczną kości.
 2. Wewnątrz trzonu znajduje się jama szpikowa (cavum medullare), która zawiera szpik kostny żółty w dorosłym wieku.

Nasada Dalsza (Epiphysis Distalis)

 1. Kłykieć Przyśrodkowy (Condylus Medialis) i Kłykieć Boczny (Condylus Lateralis): Struktury, które łączą się z kością piszczelową i strzałkową, tworząc staw kolanowy.
 2. Dół Międzykłykciowy (Fossa Intercondylaris): Przestrzeń między kłykciami, gdzie znajdują się więzadła stawu kolanowego.

Kość udowa – struktura mikroskopowa

Optymalnym podejściem do badania struktur mikroskopowych kości, takich jak blaszki kości beleczkowej, osteony oraz innych detali histologicznych, jest użycie mikroskopu. Dzięki mikroskopii możliwe jest uzyskanie wysokiej rozdzielczości i dokładności obrazu, co pozwala na precyzyjne zobrazowanie nawet najdrobniejszych szczegółów strukturalnych.

Mikroskop pozwala badaczom na zgłębienie tajemnic budowy kości na poziomie komórkowym i subkomórkowym, co stanowi nieocenione narzędzie w zrozumieniu fizjologii i patologii układu kostnego. Dlatego też mikroskopia jest niezastąpionym narzędziem w badaniach naukowych nad budową kości długich, w tym kości udowej.

Kość udowa, jak każda kość długa, składa się z dwóch głównych typów tkanki kostnej.

Tkanka Kostna Zbita (Substantia Compacta)

 1. Tworzy zewnętrzną warstwę kości i jest niezwykle twarda oraz gęsta. Składa się z osteonów (systemów Haversa), które zawierają kanały Haversa, otoczone koncentrycznymi lamelami kostnymi.
 2. Osteony są podstawową jednostką strukturalną tkanki kostnej zbitej i zapewniają wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na siły zewnętrzne.

Tkanka Kostna Gąbczasta (Substantia Spongiosa)

 1. Występuje głównie w nasadach kości i jest lżejsza oraz bardziej porowata niż tkanka kostna zbita. Zawiera beleczki kostne (trabeculae), które tworzą sieć przestrzenną.
 2. Przestrzenie między beleczkami wypełnia szpik kostny czerwony, który odpowiada za produkcję komórek krwi (hematopoezę).
Jak zbudowana jest kość udowa?

Kość udowa – struktura okostnej

Obserwując zewnętrzną warstwę okostnej kości udowej, która jest istotą włóknistą, bogatą w naczynia krwionośne oraz komórki kostne. Okostna zapewnia ochronę i regenerację kości poprzez dostarczanie składników odżywczych oraz warunków do wzrostu komórek kostnych.

Odkrycie detali anatomicznych kości udowej pomaga nam lepiej zrozumieć jej funkcje, budując fundament dla dalszych badań nad strukturą i biomechaniką kości długich.

Kość udowa – funkcje

 1. Podpora i Ruchomość: Kość udowa stanowi główny element strukturalny kończyny dolnej, umożliwiając chodzenie, bieganie i skakanie poprzez współpracę z mięśniami oraz stawami.
 2. Ochrona: Chroni naczynia krwionośne i nerwy przechodzące w pobliżu oraz struktury znajdujące się w jamie brzusznej i miednicy.
 3. Hematopoeza: W szpiku kostnym czerwonym, znajdującym się głównie w nasadach kości udowej, produkowane są komórki krwi.
 4. Rezerwa Mineralna: Kość udowa, podobnie jak inne kości, pełni rolę magazynu dla minerałów, takich jak wapń i fosfor, które są niezbędne dla utrzymania równowagi elektrolitowej w organizmie.

Kość udowa – podsumowanie

Budowa kości udowej jest skomplikowana i zróżnicowana, co pozwala jej pełnić liczne funkcje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Od wytrzymałego trzonu po złożone struktury nasad, kość udowa jest doskonałym przykładem, jak natura zintegrowała mechanikę i biologiczne procesy w jednym elemencie ludzkiego ciała.

Podobne wpisy