II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, 12-15 Kraków 2024

Praktyka, teoria, wiedza z wielu dziedzin, warsztaty, wykłady oraz znakomici eksperci z Polski i zagranicy – to tylko część powodów, dla których warto zarezerwować termin 12-15 czerwca. Kongres KIF, organizowany w Krakowie pod hasłem „Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji”, to największe wydarzenie dla fizjoterapeutów i medyków.

 II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, 12-15 Kraków 2024

Kongres KIF 2024: Największe wydarzenie dla fizjoterapeutów i medyków

Praktyka, teoria, wiedza z wielu dziedzin, warsztaty, wykłady oraz znakomici eksperci z Polski i zagranicy – to tylko część powodów, dla których warto zarezerwować termin 12-15 czerwca. Kongres KIF, organizowany w Krakowie pod hasłem „Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji”, to największe wydarzenie dla fizjoterapeutów i medyków.

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów – główne założenia

Interdyscyplinarne leczenie

Zapobieganie, diagnostyka i fizjoterapia w kompleksowym interdyscyplinarnym leczeniu obejmującym:

  • Obrażenia i choroby narządu ruchu
  • Pediatrię, geriatrię, pulmonologię, onkologię, neurologię i neurochirurgię
  • Kardiologię i kardiochirurgię, ginekologię
  • Medycynę sportową, w tym sport osób z niepełnosprawnościami oraz inne dziedziny kliniczne

Standaryzacja diagnostyki i leczenia

Dążenie do standaryzacji postępowania diagnostycznego zarówno lekarskiego, jak i fizjoterapeutycznego oraz innych specjalistów, co ma na celu lepsze planowanie i monitorowanie kompleksowego leczenia.

Różnorodność metod fizjoterapii

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów pokaże jak wykorzystać różne metody i modele w fizjoterapii klinicznej w praktyce.

Problemy i wyzwania fizjoterapii

Dyskusja na temat fizjoterapii refundowanej, komercyjnej i uzdrowiskowej, oraz wyzwań związanych z każdym z tych obszarów.

Kształcenie fizjoterapeutów

Omówienie wyzwań i koncepcji kształcenia przed- i podyplomowego, z naciskiem na planowane rozszerzanie kompetencji fizjoterapeutów.

Rozwój kompetencji

Przedstawienie koncepcji KIF oraz wyzwań prawnych dotyczących pomocy technikom i licencjatom w podniesieniu ich poziomu wykształcenia i kompetencji.

Nowe technologie

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów zaprezentuje nowe technologie w rehabilitacji, które mogą zrewolucjonizować podejście do terapii.

Sesje dla studentów i doktorantów

Organizacja sesji dedykowanych studentom, doktorantom oraz fizjoterapeutom będącym w trakcie specjalizacji, umożliwiających wymianę doświadczeń i prezentację wyników badań.

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, 12-15 Kraków 2024 – czego się spodziewać?

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek oraz przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Andrzej Czamara zapraszają do udziału w tej wyjątkowej konferencji. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w licznych warsztatach, wykładach oraz sesjach dyskusyjnych, które stanowią doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy. Nie przegap okazji, by być częścią tego inspirującego wydarzenia!

Obecne wyzwania przed Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Obecne wyzwania zgłaszane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz znaczny niedobór różnych specjalistów medycznych skłaniają różne kraje do rozszerzania kompetencji, w tym dla fizjoterapeutów. Wymaga to dalszego rozwoju ich kształcenia zarówno przed, jak i po dyplomie. Istnieje konieczność nie tylko rozwoju specjalistycznego każdego fizjoterapeuty, ale również doskonalenia umiejętności i kompetencji w kontekście pracy w interdyscyplinarnym zespole medycznym. Ta idea przyświeca zarówno hasłu, jak i całemu programowi naszego kongresu – podsumował prof. Andrzej Czamara.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

https://kongres.kif.info.pl/o-kongresie

Podobne wpisy