6 filarów skutecznego modelu biznesowego dla klinik fizjoterapii

W ostatnich latach firma DAVID zgromadziła obszerną wiedzę dotyczącą rozwijania projektów biznesowych w różnych krajach na całym świecie. Ale jak stworzyć udany business oferujący usługi w zakresie fizjoterapii? Podczas naszych rozmów z dystrybutorami, inwestorami, ubezpieczycielami zdrowotnymi i klientami dostrzegliśmy kilka istotnych filarów, na których opiera się rentowność klinik.

 6 filarów skutecznego modelu biznesowego dla klinik fizjoterapii

Filar 1: Wartość dodana dla różnych interesariuszy

Głównymi interesariuszami klinik fizjoterapii są ubezpieczyciele zdrowotni (w zależności od kraju), pacjenci, personel, lekarze skierowujący i akcjonariusze. Aby zbudować udane przedsięwzięcie biznesowe, wymienieni interesariusze muszą być przekonani, że dana placówka zapewni im właściwą wartość dodaną:

 • Pacjenci oczekują terapii zorientowanej na wyniki, w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
 • Lekarze skierowujący odnoszą korzyści z wiarygodnych relacji z kliniką fizjoterapii, z programu leczenia opartego na dowodach i z zadowolenia kierowanych do kliniki pacjentów.
 • Ubezpieczyciele zdrowotni zyskują dzięki terapii zorientowanej na wyniki i opartej na dowodach naukowych, która zapobiega zużywaniu przez pacjentów dalszych zasobów opieki zdrowotnej.
 • Akcjonariusze oczekują ,że placówka będzie dochodowa, innowacyjna i zaangażowana społecznie.
 • Personel kliniki chce realizować się w pozytywnym środowisku pracy z różnorodnymi zajęciami.

Filar 2: Terapia Ruchem oparta na dowodach naukowych

Kilka przeglądów systematycznych, między innymi w czasopiśmie Lancet, wykazało, że Terapia Ruchem jest leczeniem pierwszego rzutu w przypadku dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Coraz więcej stowarzyszeń fizjoterapeutycznych w Europie, USA i na całym świecie opierając się na tych przeglądach zaleca Terapię Ruchem jako opartą na dowodach interwencję w leczeniu dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Zastępuje to konieczność stosowania opioidów lub (w niektórych przypadkach) zabiegów chirurgicznych.

W ostatnich latach ubezpieczyciele zdrowotni zyskali większy wpływ na ścieżkę leczenia pacjenta. Zasadniczym warunkiem zakupu opieki stało się leczenie oparte na dowodach, przejrzyste i zorientowane na wyniki.

Jeśli ćwiczenia są lekiem, dlaczego nie znamy dawki? Dzięki trzem rozwiązaniom firmy DAVID opracowanym dla kręgosłupa, barków, bioder i kolan oraz dzięki oprogramowaniu EVE, dane dotyczące osiągniętych wyników treningu są rejestrowane, a następnie walidowane i gromadzone. Odbywa się to poprzez systematyczne i automatyczne przechwytywanie informacji o pacjencie z protokołów treningowych opartych na diagnozie, kwestionariuszy medycznych oraz  zwalidowanych pomiarów zakresu ruchu i siły.

Wszystkie te pomiary są podstawą do transparentnych operacji biznesowych dotyczących danego pacjenta i, w zależności od kraju, ubezpieczyciela zdrowotnego. Eksportowanie tych danych na poziomie indywidualnym lub grupowym jest bardzo łatwe. W kilku krajach terapia z zastosowaniem urządzeń firmy DAVID jest już refundowana bezpośrednio przez ubezpieczycieli zdrowotnych.

Filar 2: Terapia Ruchem oparta na dowodach naukowych

Filar 3: Wyniesienie doświadczeń pacjenta na wyższy poziom

W ostatnich latach w sektorze opieki zdrowotnej nastąpiła znacząca zmiana. Pacjent, który kiedyś uważnie słuchał lekarza, coraz częściej staje się krytycznym konsumentem opieki zdrowotnej, co skutkuje wymogiem ściślejszej współpracy między lekarzem, terapeutą i pacjentem.

Pacjent oczekuje leczenia zorientowanego na wynik, o przejrzystych zasadach i kwantyfikowalnego. Jednak nie tylko wynik jest istotny, ale również odczucia pacjenta dotyczące takich obszarów jak:

 • Wiedza fachowa personelu
 • Wygląd obiektu i panująca w nim atmosfera
 • Jakość sprzętu treningowego
 • Zaopiekowanie pacjentem podczas leczenia
 • Stosunek jakości terapii do jej ceny
 • Dostosowywanie terapii do postępów pacjenta
 • Bezpieczne i przyjazne środowisko

Oferta uwzgledniająca powyższe czynniki wpływa na odczucia i satysfakcję pacjenta stanowiąc o unikalności oferowanej usługi, która pozwala danej placówce wyróżnić się na tle konkurencji.

Filar 4: Zbudowanie trwałej relacji z lekarzami skierowującymi

Lekarze skierowujący cenią sobie długotrwałe relacje z klinikami. Najważniejsze elementy współpracy to:

 • Leczenie oparte na dowodach naukowych
 • Jasne i przejrzyste raporty z leczenia
 • Wyjaśnienie korzyści ze stosowanego leczenia
 • Zadowoleni pacjenci

Oprogramowanie EVE umożliwia wgląd w wyniki leczenia pacjenta. Odpowiednie raportowanie i wyjaśnianie danej terapii odbywa się poprzez:

 • Automatycznie generowane wyniki końcowe kwestionariuszy medycznych, wyniki testów siły i mobilności pacjenta
 • Graficzne przedstawienie intensywności treningu
 • Raport końcowy dla lekarza skierowującego

Filar 5: Oprogramowania EVE jako wirtualny asystent

Wewnętrzną motywacją terapeuty jest udzielanie pomocy. Jednak warunki pracy terapeuty w ostatnich latach uległy pogorszeniu ze względu na konieczność obsługi coraz większej liczby pacjentów, co skutkuje skróceniem czasu pracy z indywidualnym pacjentem. Również rosnące obciążenie pracą administracyjną pochłania coraz więcej czasu i odciąga terapeutę od bezpośredniej opieki nad pacjentem. Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest oprogramowanie DAVID oferujące automatyzację czasochłonnych procesów obarczających terapeutę.

EVE to wirtualny asystent, który opiekuje się pacjentami. Terapeuta nadzoruje terapię monitorując ruchy pacjentów poprzez interaktywny pulpit. Zwiększa to efektywność pracy terapeuty i pozwala mu poświęcić więcej czasu tym pacjentom, którzy potrzebują nieco więcej pomocy. W tym samym czasie EVE zapewnia wysokiej jakości leczenie bez utraty jego walorów dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Zalety stosowania EVE:

 • Wzrost wydajności terapeuty od trzech do sześciu razy.
 • Automatyczne zapisywanie i przechowywanie danych na potrzeby raportowania.
 • Wysoka jakość terapii jest gwarantowana przez cały czas.
 • Terapeuta ma więcej czasu dla tych pacjentów, którzy potrzebują więcej jego uwagi.
 • Odciążenie terapeuty dzięki automatyzacji procesów administracyjnych
 • Terapeuci mogą lepiej wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności.

Filar 6: Efektywne inwestowanie

Dlaczego inwestowanie w Terapię Ruchem jest tak korzystne? Wpływ globalnego starzenia się, rosnące oczekiwania związane z wiekiem oraz choroby powiązane ze stylem życia, takie jak otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia oraz problemy z postawą i układem mięśniowo-szkieletowym, stwarzają zwiększające się zapotrzebowanie na fizjoterapię. Największe wyzwania, z którymi musi zmierzyć się fizjoterapia to rosnąca populacja pacjentów i coraz wyższe koszty opieki zdrowotnej. Aby im sprostać konieczne jest osiągnięcie wyższej efektywności w zarządzaniu terapią dużej liczby pacjentów.

W USA oraz krajach Europy i Azji brakuje fizjoterapeutów, a zgodnie z przewidywaniami, w najbliższych latach problem ten będzie się pogłębiał. Jedynym rozwiązaniem zapewniającym zaspokojenie zapotrzebowania na pracę fizjoterapeutów i kontrolę kosztów opieki zdrowotnej są innowacje technologiczne oszczędzające czas.

Wdrożenie systemu DAVID w już działającej lub powstającej placówce ma zasadnicze znaczenie ekonomiczne. Decyduje o tym kilka czynników, takich jak:

 • Zwiększenie wydajności pracy fizjoterapeutów
 • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych
 • Wzrost zadowolenia pacjentów
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej
 • Pacjenci stają się prawdziwymi ambasadorami placówki medycznej

Ponadto, związanie pacjentów z kliniką na dłużej jest możliwe dzięki sprzedaży członkostwa (ćwiczenia są koordynowane przez oprogramowanie EVE), które nie wymaga pomocy terapeutów ani nie jest powiązane z ubezpieczeniem.

Inną możliwością są firmowe programy prewencyjne. Tutaj nacisk położony jest na testowanie i szkolenie pracowników na urządzeniach DAVID z indywidualnym raportem graficznym dla pracownika oraz analizami dotyczącymi absencji i ryzyka dla pracodawców.

Podobne wpisy