Elektroterapia — czym jest i na czym polega?

Jeśli osoba nie może w wystarczającym stopniu poradzić sobie z bólem i innymi objawami, rozwiązaniem może być elektroterapia — zabieg polegający na kierowaniu łagodnych impulsów elektrycznych na obszar objęty problemem. Elektroterapia obejmuje szereg zabiegów wykorzystujących energię elektryczną w celu zmniejszenia bólu, poprawy krążenia, naprawy tkanek, wzmocnienia mięśni i promowania wzrostu kości, co prowadzi do poprawy funkcjonowania fizycznego.

 Elektroterapia — czym jest i na czym polega?

Aparaty do elektroterapii składają się zazwyczaj z zasilanego bateriami urządzenia połączonego przewodami z samoprzylepnymi elektrodami, które umieszcza się na skórze. Podkładki elektrod są lepkie, więc będą przylegać do skóry. Gdy elektrody są podłączone i urządzenie jest włączone, łagodny prąd elektryczny jest wysyłany do skóry przez elektrodę.

Wiele nowszych urządzeń do elektroterapii omija przewody, łącząc elektrody i zasilanie bateryjne w jedno urządzenie, które można nosić niepozornie na plecach, ramieniu, nodze lub w innym miejscu podczas pracy, lub innych codziennych czynności. Do regulacji poziomu stymulacji służy ręczny sterownik.

Podczas gdy duża liczba osób uważa elektroterapię za pomocną, inni nie. Literatura medyczna dotycząca skuteczności elektroterapii jest zróżnicowana i nie wszystkie zabiegi elektroterapii są poparte badaniami.

Kiedy zalecana jest elektroterapia

Elektroterapia jest zazwyczaj stosowana w połączeniu z innymi zabiegami, a nie samodzielnie. Dla osób poddawanych fizykoterapii elektroterapia może złagodzić ból na tyle, aby osoba mogła bardziej aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach. Elektroterapia jest jedną z opcji uśmierzania bólu, która zyskuje na znaczeniu, ponieważ potencjalne ryzyko i skutki uboczne leków opioidowych (narkotycznych) stały się bardziej oczywiste.

Starania o wykorzystanie prądu elektrycznego do pomocy w leczeniu sięgają czasów starożytnych. Współczesna era elektroterapii rozpoczęła się od leczenia lęku i depresji, a liczba potencjalnych zastosowań wzrosła od tego czasu. Elektroterapia została wykorzystana do leczenia przewlekłego bólu i przewlekłego zmęczenia w ogóle, jak również:

 • bólu nerwów u cukrzyków,
 • fibromialgii,
 • migrenowych bólów głowy,
 • gojenia się ran,
 • stymulowania wzrostu kości.

Elektroterapia może przybierać różne formy, ale najczęstszym rodzajem jest przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, czyli TENS.

Chociaż koncepcja stosowania prądu na ciele może wydawać się bolesna, wiele osób uważa to uczucie za relaksujące. W przypadku TENS, na przykład, osoba doświadcza mrowienia, wibracji lub brzęczenia.

Dokładny mechanizm korzystnego działania stymulacji elektrycznej pozostaje kontrowersyjny. Stymulacja elektryczna może bezpośrednio blokować przekazywanie sygnałów bólowych wzdłuż nerwów. Ponadto wykazano, że stymulacja elektryczna sprzyja uwalnianiu endorfin, naturalnych środków przeciwbólowych produkowanych przez organizm.

Efekty uboczne elektroterapii

Najczęstszym efektem ubocznym elektroterapii jest podrażnienie skóry lub wysypka, spowodowane klejem w elektrodach lub taśmą utrzymującą elektrody na miejscu. Nadużywanie elektroterapii może powodować uczucie pieczenia skóry. Należy ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących czasu trwania terapii, aby uniknąć problemu.

Elektrostymulacja nie powinna być stosowana wobec nowotworów lub miejsc z uszkodzoną skórą lub infekcją. Siniaki, krwawienie lub infekcje są możliwe w przypadku rodzajów elektroterapii, które przenikają przez skórę.

Umieszczenie elektrod nad sercem lub nad elektrodami rozrusznika serca może spowodować zaburzenia rytmu serca, a umieszczenie ich nad brzuchem kobiety w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu. W rzeczywistości, osoby z rozrusznikiem serca i kobiety w ciąży powinny unikać elektroterapii całkowicie.

Umieszczenie elektrod na gardle może spowodować niskie ciśnienie krwi. Nie zaleca się stosowania elektroterapii podczas prowadzenia samochodu.

Rodzaje elektroterapii

Wszystkie urządzenia do elektroterapii mają pewne podobieństwa, takie jak wykorzystanie zasilania bateryjnego do zastosowania prądu do elektrod. Terapie różnią się jednak pod względem częstotliwości, kształtu fali i efektów. Oto niektóre z najczęściej stosowanych rodzajów elektroterapii:

 • przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS),
 • elektryczna stymulacja mięśni (EMS),
 • prąd interferencyjny (IFC),
 • terapia pulsującym polem elektromagnetycznym (PEMF),
 • stymulacja galwaniczna (GS).

Terapia ultradźwiękowa i laserowa są często zaliczane do elektroterapii lub szerszej kategorii zabiegów elektrofizycznych, mimo że nie dostarczają prądu elektrycznego. W przypadku ultradźwięków fale dźwiękowe są kierowane na dotknięte miejsce, aby przyspieszyć proces gojenia. Laseroterapia może być również stosowana do wspomagania gojenia się tkanek i zapewnia bardziej ukierunkowane i intensywne leczenie.

Najczęściej stosowanym rodzajem elektroterapii jest przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, czyli TENS.

Czego można się spodziewać podczas terapii TENS

W terapii TENS zazwyczaj wykorzystuje się elektrody na małych, lepkich podkładkach, podłączonych przewodami do urządzenia zasilanego baterią. Elektrody umieszcza się na obszarze bólu, a prąd jest wysyłany przez elektrody, stymulując nerwy czuciowe i tworząc uczucie mrowienia, które zmniejsza uczucie bólu.

Ręczny sterownik umożliwia wybór jednej z wielu opcji, takich jak wysoka częstotliwość lub niska częstotliwość prądu, jak również złożone wzory stymulacji.

Ludzie są często wprowadzani do terapii TENS podczas terapii fizycznej lub w gabinecie kręgarza. Daje to możliwość sprawdzenia, czy ulga w bólu jest wystarczająca, aby rozważyć zakup urządzenia TENS do użytku domowego.

W ostatnich latach wprowadzono na rynek wiele produktów TENS w formie urządzeń do noszenia. Niektóre z tych urządzeń dostarczają prąd bezpośrednio z elektrod w zasilanym bateriami urządzeniu noszonym na ciele. Urządzenie może być przypięte do nogi lub przymocowane do pleców, ramienia, kolana lub innej części ciała. Urządzenia te zazwyczaj nie są widoczne pod ubraniem.

Terapia może być prowadzona w 30-minutowych odcinkach lub w sposób ciągły. W niektórych przypadkach możliwa jest terapia przez całą noc.

Reakcja na TENS jest bardzo zróżnicowana. Podczas gdy wiele osób uważa TENS za kluczową część ich leczenia, TENS nie łagodzi bólu u wszystkich.

Dolegliwości leczone za pomocą TENS

Schorzenia dobrze reagujące na TENS to między innymi:

 • Ból i sztywność karku. W badaniu przeprowadzonym wśród osób leczonych w kilku klinikach, którym zapewniono terapię TENS, stwierdzono krótkotrwałe zmniejszenie nasilenia bólu.
 • Ból krzyża jest często leczony za pomocą TENS, ale badania były sprzeczne.
 • Cukrzycowy ból nerwów został znacznie zmniejszony u osób, które miały terapię TENS w trzech analizowanych badaniach medycznych. Efekt trwał sześć tygodni po badaniach, ale nie utrzymywał się w 12-tygodniowej obserwacji.
 • Ból związany z fibromialgią. Tolerancja podczas aktywności fizycznej znacząco poprawiła się u pacjentów po pojedynczym zabiegu TENS w jednym badaniu.

TENS jest zwykle stosowany w miejscu bólu, ale czasami jest skuteczny, gdy jest stosowany również w innych obszarach. Przed zakupem urządzenia zaleca się eksperymentowanie z różnymi umiejscowieniami elektrod i używanie urządzenia przez kilka dni. Przydatne może być umieszczenie elektrod w okolicy miejsca bólu, nad nerwem odpowiedzialnym za powodowanie bólu, a nawet po przeciwnej stronie ciała.

Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów i elektryczna stymulacja mięśni to dwie terapie, które mogą być zalecane, jeśli przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) nie przyniosła rezultatów.

Elektryczna stymulacja mięśni

Odbudowa tkanki mięśniowej jest celem elektrycznej stymulacji mięśni, czyli EMS.

Elektryczny stymulator mięśni wygląda podobnie do typowego urządzenia TENS, z elektrodami przymocowanymi przewodami do małego, zasilanego bateriami stymulatora. W EMS prąd jest kierowany na osłabione mięśnie, a nie na nerwy, co skłania mięśnie do skurczu i stopniowego odzyskiwania siły.

EMS może być pomocny w rehabilitacji po znacznym osłabieniu mięśni lub w przypadku mniej poważnych schorzeń, takich jak naciągnięty mięsień.

Jedno z badań medycznych dotyczyło EMS w leczeniu atrofii mięśni po operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Połowa uczestników otrzymała terapię EMS, a grupa kontrolna nie otrzymała terapii. Osoby stosujące EMS miały grubsze mięśnie i lepiej odzyskiwały siłę wyprostu kolana trzy miesiące po operacji.

Chociaż EMS może być pomocny w stopniowym wzmacnianiu mięśni, osobom rozważającym EMS zaleca się zachowanie ostrożności wobec przesadnych twierdzeń marketingowych, że EMS jest szybkim sposobem na zwiększenie siły mięśni.

Terapia pulsacyjnym polem elektromagnetycznym, prąd interferencyjny i stymulacja galwaniczna to niektóre z zabiegów elektroterapii, które mogą być pomocne w pewnych sytuacjach.

Terapia pulsacyjnym polem elektromagnetycznym

Poprawa funkcjonowania komórek i złagodzenie bólu to typowe cele terapii pulsacyjnym polem elektromagnetycznym, czyli PEMF.

Terapia PEMF może być stosowana po operacji zespolenia kręgosłupa w celu pobudzenia wzrostu kości i zwiększenia wytrzymałości zespolenia u osób zagrożonych słabym wzrostem kości. Poprzez promowanie zrostu, terapia PEMF może pomóc uniknąć konieczności przeprowadzenia kolejnej operacji. Terapia PEMF jest często stosowana w domu, a w przypadku niektórych schorzeń dostępne są urządzenia nadające się do noszenia.

Literatura medyczna wskazuje również na korzyści płynące z terapii PEMF dla osób z uporczywym bólem pleców lub nóg po operacji kręgosłupa, co w języku angielskim nazywane jest zespołem nieudanej operacji kręgosłupa.

W jednym z badań jedna trzecia uczestników, którzy poddawali się terapii PEMF dwa razy dziennie w przypadku zespołu nieudanej operacji kręgosłupa przez 45 dni, doświadczyła ponad 30% redukcji intensywności bólu. Uczestnicy, którzy wcześniej mieli wykonaną dyscektomię, odnotowali lepsze wyniki niż ci, którzy przeszli fuzję lub dekompresję bez dyscektomii.

Prąd interferencyjny

Prąd interferencyjny (IFC) można uznać za głębszą formę TENS. Prąd interferencyjny wykorzystuje falę nośną o wysokiej częstotliwości (4000 Hz), która wnika w skórę głębiej niż zwykłe urządzenie TENS, ale przy mniejszym dyskomforcie użytkownika w stosunku do poziomu stymulacji. Dzięki temu sygnał podobny do TENS dociera głębiej pod skórę, niż pozwala na to standardowe urządzenie TENS.

IFC stosuje się do leczenia zaburzeń krążenia, poprawy zakresu ruchu, zmniejszenia obrzęków i skurczów mięśni. Aby przyspieszyć gojenie, niektórzy pacjenci mogą stosować terapię interferencyjną kilka razy dziennie przez okres do miesiąca po zabiegu.

Badania w literaturze medycznej ilustrują przydatność IFC. W jednym z badań odnotowano zmniejszenie niepełnosprawności i percepcji bólu w grupie 64 mężczyzn i kobiet z przewlekłym bólem w dolnej części pleców, u których zastosowano terapię prądami interferencyjnymi, w porównaniu z grupą kontrolną.

W innym badaniu, przeprowadzonym wśród osób z zespołem przewlekłego zmęczenia, stwierdzono znacznie szybszą poprawę objawów u uczestników, u których zastosowano terapię interferencyjną w połączeniu z elektroakupunkturą, w porównaniu z osobami, u których zastosowano tylko elektroakupunkturę.

Urządzenia IFC mogą być przydatne dla pacjentów, którzy nie czuli ulgi dzięki terapii TENS. Jeśli urządzenie IFC zalecane przez pracownika służby zdrowia jest szczególnie drogie, pomocne może być sprawdzenie, czy urządzenie może być wypożyczone.

Stymulacja galwaniczna

Stymulacja galwaniczna jest najbardziej przydatna w ostrych urazach związanych z dużym uszkodzeniem tkanek, którym towarzyszy krwawienie lub obrzęk, a także jest stosowana w uchu w leczeniu problemów z utrzymaniem równowagi.

W przeciwieństwie do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów (TENS) i urządzeń IFC, które stosują prąd zmienny, stymulatory galwaniczne stosują prąd stały.

Elektrody mogą być przymocowane do różnych części ciała, w tym do pleców i ucha.

Prąd stały tworzy pole elektryczne na leczonym obszarze, które teoretycznie zmienia przepływ krwi.

Terapia może być przeprowadzona w placówce służby zdrowia lub w domu.

Podobne wpisy