Układ limfatyczny – funkcje, budowa oraz choroby układu limfatycznego

Układ limfatyczny stanowi integralną część naszego systemu odpornościowego, pełniąc również istotną rolę w regulacji równowagi płynów oraz w procesie wchłaniania tłuszczów i rozpuszczalnych w tłuszczach substancji odżywczych. Układ limfatyczny obejmuje rozbudowaną sieć naczyń limfatycznych, które przechodzą przez praktycznie wszystkie tkanki organizmu, umożliwiając przepływ specjalnego płynu zwanego limfą. Limfa krąży w organizmie podobnie jak krew, a w całym ciele znajduje się około 600 węzłów chłonnych. W przypadku infekcji lub innych czynników stymulujących układ odpornościowy, węzły chłonne mogą się powiększać wskutek nagromadzenia limfy, bakterii lub innych patogenów oraz komórek obronnych organizmu.

 Układ limfatyczny – funkcje, budowa oraz choroby układu limfatycznego

Układ limfatyczny – jaką pełni funkcje?

Układ limfatyczny spełnia trzy istotne role w organizmie:

Funkcja odpornościowa: W węzłach limfatycznych powstają kluczowe białe krwinki, które odgrywają istotną rolę w obronie przed infekcjami i chorobami.

Funkcja neutralizująca: Układ limfatyczny zwalcza ciała obce i szkodliwe substancje, pomagając organizmowi utrzymać homeostazę i chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami.

Funkcja odprowadzająca: Limfa transportuje substancje toksyczne i odprowadza je do węzłów chłonnych, gdzie są przetwarzane i transportowane dalej do nerek w celu wydalania z organizmu.

Układ limfatyczny odgrywa kluczową rolę w usuwaniu toksyn i utrzymaniu zdrowia organizmu. Sprawność systemu limfatycznego często zależy od elastyczności tkanki łącznej. Jeśli tkanka jest zbyt miękka i przepuszczalna, toksyny mogą przedostać się do innych tkanek, np. komórek tłuszczowych, zamiast trafić do węzłów chłonnych. Dlatego efektywny układ limfatyczny pomaga w usuwaniu toksyn z komórek tłuszczowych, co może mieć korzystny wpływ na zapobieganie rozwojowi cellulitu.

Budowa układu limfatycznego

Układ limfatyczny składa się z kilku głównych elementów, które tworzą jego strukturę i umożliwiają jego działanie. Oto podstawowe elementy budowy układu limfatycznego:

 • Naczynia limfatyczne: To mikroskopijne naczynia, które zbierają płyn tkankowy zwany limfą z różnych części ciała. Naczynia limfatyczne są podobne do naczyń krwionośnych, ale transportują limfę zamiast krwi.
 • Węzły chłonne: Węzły chłonne to małe narządy, które znajdują się wzdłuż naczyń limfatycznych. Pełnią kluczową rolę w oczyszczaniu limfy z patogenów, toksyn i innych substancji obcych. Węzły chłonne zawierają białe krwinki, które biorą udział w reakcjach immunologicznych.
 • Śledziona: Śledziona jest narządem limfatycznym, który pełni funkcje oczyszczania krwi oraz produkcji i magazynowania krwinek czerwonych i białych. Pomaga także w zwalczaniu infekcji.
 • Grasica: Grasica jest narządem, który odgrywa rolę w rozwoju limfocytów (rodzaju białych krwinek) oraz w regulacji odpowiedzi immunologicznej organizmu.
 • Miazga limfatyczna: To specjalne tkanki limfatyczne, które występują w różnych miejscach w ciele, takie jak migdałki, język, migdałki gardłowe i inne. Pełnią one funkcje obronne i pomagają w zwalczaniu infekcji.
 • Przewód piersiowy: To główny przewód limfatyczny, który zbiera limfę z różnych części ciała i przesyła ją z powrotem do układu krwionośnego.
Budowa ukladu Limfatycznego
źródło: Schemat układu limfatycznego z zaznaczonymi narządami – wikipedia

Układ limfatyczny stanowi złożoną i rozproszoną strukturę w organizmie, która pełni kluczową rolę w obronie przed infekcjami, usuwaniu toksyn i utrzymaniu homeostazy. Jego elementy współpracują ze sobą, tworząc skomplikowany system obronny organizmu.

Układ limfatyczny – najczęstsze występujące choroby

Choroby układu limfatycznego to różnego rodzaju schorzenia i zaburzenia wpływające na strukturę i funkcje układu limfatycznego. Układ limfatyczny odgrywa ważną rolę w obronie organizmu przed infekcjami, odprowadzaniu toksyn, regulacji równowagi płynów i innych funkcjach.

Infekcje, procesy nowotworowe, zaburzenia autoimmunologiczne i urazy

Choroby układu limfatycznego mogą mieć różne przyczyny, w tym infekcje, procesy nowotworowe, zaburzenia autoimmunologiczne, urazy lub wrodzone wady. Przykłady chorób układu limfatycznego to chłoniak, białaczka, obrzęki limfatyczne, zapalenie węzłów chłonnych, toczeń układowy, czy też zespół niewydolności limfatycznej. Leczenie chorób układu limfatycznego zazwyczaj wymaga specjalistycznej opieki medycznej i zindywidualizowanego podejścia, w zależności od rodzaju i zaawansowania schorzenia.

choroby ukladu limfatycznego

Limfadenopatia choroba układu limfatycznego

Limfadenopatia to medyczne określenie oznaczające powiększenie węzłów chłonnych. Węzły chłonne są częścią układu limfatycznego i pełnią rolę w obronie organizmu przed infekcjami oraz innymi zagrożeniami. Powiększenie węzłów chłonnych, czyli limfadenopatia, może być wynikiem różnych przyczyn, takich jak infekcje (bakterie, wirusy, grzyby), reakcje alergiczne, procesy nowotworowe (na przykład chłoniak), autoimmunologiczne schorzenia lub niektóre zaburzenia krwi.

Limfadenopatia może dotyczyć jednego lub wielu węzłów chłonnych i może być widoczna lub ukryta. Jest to częsty objaw różnych stanów chorobowych i może być ważnym sygnałem, że organizm reaguje na infekcję lub inne zagrożenia. W przypadku utrzymującej się lub niepokojącej limfadenopatii zawsze zaleca się konsultację z lekarzem w celu oceny i postawienia dokładnej diagnozy oraz określenia odpowiedniego leczenia, jeśli jest to konieczne.

Układ limfatyczny – choroby nowotworowe

Nowotwory układu limfatycznego schorzenia, które wywodzą się z komórek układu limfatycznego. Układ limfatyczny składa się z komórek, które odpowiedzialne są za obronę organizmu przed infekcjami i innymi zagrożeniami. Nowotwory układu limfatycznego mogą rozwijać się w różnych częściach tego systemu i obejmować węzły chłonne, grasicę, śledzionę i inne tkanki limfatyczne.

Dwa główne rodzaje nowotworów układu limfatycznego to chłoniaki i białaczki. Chłoniaki to nowotwory wywodzące się z limfocytów jednego z rodzajów leukocytów, czyli białych krwinek. Białaczki limfoidalne natomiast to nowotwory, które wpływają na produkcję i rozmnażanie się białych krwinek we krwi i szpiku kostnym.

Chłoniaki i białaczki mogą mieć różne podtypy i poziomy złożoności. Leczenie nowotworów układu limfatycznego zależy od rodzaju i zaawansowania nowotworu oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Może obejmować chemioterapię, radioterapię, immunoterapię, terapie celowane i przeszczep szpiku kostnego, w zależności od konkretnej sytuacji klinicznej. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe dla skuteczności terapii w przypadku nowotworów układu limfatycznego.

Choroby układu limfatycznego – obrzęk limfatyczny

Obrzęk limfatyczny, znany także jako obrzęk chłonki lub limfedem, to stan, w którym limfa (płyn tkankowy) gromadzi się w tkankach organizmu w wyniku zaburzeń w układzie limfatycznym. Układ limfatyczny jest odpowiedzialny za odprowadzanie limfy i regulowanie równowagi płynów w organizmie. Obrzęk limfatyczny może wystąpić, gdy układ ten jest uszkodzony lub niewłaściwie funkcjonuje.

Przyczynami obrzęku limfatycznego mogą być:

 • Uszkodzenie lub usunięcie węzłów chłonnych w wyniku operacji chirurgicznych, na przykład podczas leczenia raka piersi.
 • Zakażenia lub stan zapalny, które wpływają na układ limfatyczny.
 • Dziedziczne zaburzenia układu limfatycznego, takie jak zespół Noonan czy zespół Turner.
 • Obejmuje działanie niektórych leków.
 • Uszkodzenia mechaniczne, takie jak urazy.

Obrzęk limfatyczny objawia się nagromadzeniem płynu limfatycznego w tkankach, co prowadzi do opuchlizny i obrzęku. Może on występować w różnych częściach ciała, ale często dotyka kończyn, twarzy, szyi lub tułowia. Stan ten może być przewlekły i prowadzić do zmian w strukturze skóry i tkanek, a także może być bolesny.

Leczenie obrzęku limfatycznego obejmuje metody mające na celu kontrolowanie objawów i poprawę drenażu limfy, takie jak stosowanie opasek uciskowych, ćwiczenia fizyczne, fizjoterapia oraz specjalne techniki masażu limfatycznego. W niektórych przypadkach może być konieczna chirurgiczna interwencja lub terapia kompresyjna. Ważne jest wczesne rozpoznanie i zarządzanie tym schorzeniem w celu zapobiegania postępowi i komplikacjom.

Podobne wpisy