Szpiczak – przewodnik dla pacjentów i ich rodzin

Szpiczak, znany również jako szpiczak mnogi, to choroba nowotworowa układu krwiotwórczego, która dotyczy przede wszystkim starszych osób. W Polsce rocznie diagnozuje się około 2,5 tysiąca nowych przypadków szpiczaka, a choroba ta stanowi około 1% wszystkich nowotworów złośliwych.

Czym jest szpiczak?

Szpiczak to choroba, która charakteryzuje się nienormalnym wzrostem komórek plazmatycznych w szpiku kostnym. Szpik kostny to tkanka, która wytwarza komórki krwi, w tym czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi. W przypadku szpiczaka, komórki plazmatyczne przeważają nad innymi rodzajami komórek i zastępują zdrową tkankę kostną.

Szpiczak – objawy

Objawy szpiczaka są zwykle niespecyficzne i mogą występować u wielu osób z różnych powodów. Niemniej jednak, u większości pacjentów występują pewne charakterystyczne objawy, które powinny skłonić do wizyty u lekarza. Są to między innymi:

  • ból kości,
  • słabość i zmęczenie,
  • utrata masy ciała,
  • uczucie pragnienia,
  • zwiększone ryzyko infekcji,
  • zmiany neurologiczne, takie jak drętwienie i mrowienie w kończynach.

Szpiczak – co to jest szpiczak mnogi?

Szpiczak mnogi to najczęstsza postać szpiczaka, stanowiąca około 90% wszystkich przypadków tej choroby. Charakteryzuje się ona występowaniem wielu ognisk chorobowych w szpiku kostnym. Szpiczak mnogi jest chorobą, która rozwija się stopniowo, a jej początkowe stadium może przebiegać bezobjawowo. W związku z tym ważne jest regularne wykonywanie badań krwi i kontrola stanu zdrowia.

Szpiczak – rokowania

Rokowanie w przypadku szpiczaka zależy od wielu czynników, takich jak wiek pacjenta, stadium choroby, obecność innych chorób oraz ogólny stan zdrowia. Mimo że szpiczak jest chorobą nieuleczalną, to dzięki nowoczesnym terapiom pacjenci mogą żyć z nią przez wiele lat i utrzymywać dobry stan zdrowia. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe w zapewnieniu jak najlepszego rokowania.

W przypadku pacjentów z szpiczakiem mnogim średnie przeżycie wynosi około 5 lat, jednakże u niektórych pacjentów choroba przebiega bardzo łagodnie i mogą żyć z nią przez długie lata, a w niektórych przypadkach możliwe jest osiągnięcie całkowitej remisji.

Jak diagnozować szpiczak?

Diagnoza szpiczaka wymaga zwykle serii badań, które pozwalają na potwierdzenie obecności choroby i ocenę jej stopnia zaawansowania. Do podstawowych badań diagnostycznych zaliczamy:

  • badania krwi (m.in. morfologia, OB, białko Bence-Jonesa),
  • badanie szpiku kostnego (mikroskopia, cytometria przepływowa),
  • badania obrazowe (m.in. RTG kości, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny),
  • badania markerów nowotworowych.

Po potwierdzeniu diagnozy lekarz może zalecić leczenie, które w przypadku szpiczaka zwykle obejmuje chemioterapię, terapię celowaną, przeszczep komórek macierzystych, radioterapię oraz leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Podsumowanie

Szpiczak jest chorobą, która zwykle dotyczy starszych osób i charakteryzuje się nienormalnym wzrostem komórek plazmatycznych w szpiku kostnym. Choroba ta może przebiegać bezobjawowo przez wiele lat, dlatego tak ważne jest regularne badanie stanu zdrowia i wczesna diagnoza. Współczesne terapie pozwalają na utrzymanie dobrego stanu zdrowia i wydłużenie życia pacjentów z szpiczakiem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i podjąć odpowiednie kroki diagnostyczne.

Podobne wpisy