Holter ciśnieniowy, a holter EKG – różnice i zastosowanie?

Holter EKG jest urządzeniem, które rejestruje elektryczną aktywność serca poprzez umieszczenie elektrod na skórze pacjenta. Dzięki temu można uzyskać zapis zależności między kolejnymi fazami pracy serca, umożliwiając identyfikację wszelkich nieregularności, takich jak arytmie, migotanie przedsionków czy bloki przewodzenia. Z kolei holter ciśnieniowy, zwany także ambulatoryjnym monitorowaniem ciśnienia krwi (ABPM), jest narzędziem służącym do ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u pacjenta przez dłuższy okres czasu, najczęściej przez 24 godziny. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obrazu zmian ciśnienia krwi w różnych sytuacjach, zarówno podczas czynności codziennych, jak i w trakcie snu, co umożliwia lekarzom ocenę skuteczności terapii i monitorowanie stanu pacjenta. Oba urządzenia zostały nazwane na cześć Normana Holtera, amerykańskiego biofizyka, który wprowadził istotne innowacje w dziedzinie monitorowania i rejestracji aktywności serca i krążenia. Jego prace stanowiły podstawę dla rozwoju zaawansowanych technologii medycznych, które są obecnie powszechnie stosowane w diagnostyce i monitorowaniu chorób sercowo-naczyniowych.

 Holter ciśnieniowy, a holter EKG – różnice i zastosowanie?

Co to jest holter EKG (Holter elektrokardiograficzny)

Holter EKG (Holter elektrokardiograficzny) to przenośne urządzenie medyczne, które służy do ciągłego monitorowania elektrycznej aktywności serca przez określony okres czasu, zwykle przez 24 do 48 godzin.

Urządzenie składa się z elektrod, które przymocowane są do klatki piersiowej pacjenta, oraz małego rejestratora, który nosi pacjent przy sobie. Holter EKG mierzy i zapisuje impulsy elektryczne generowane przez serce w czasie rzeczywistym w codziennych warunkach, co pozwala lekarzom na ocenę rytmu serca i wykrywanie ewentualnych nieregularności, takich jak arytmie.

Dzięki holterowi EKG możliwe jest uzyskanie kompleksowego obrazu pracy serca pacjenta, nawet podczas normalnych codziennych czynności i snu, co pozwala na lepszą diagnozę i monitorowanie chorób serca.

W jakich przypadkach stosuje się holter EKG?

Holter EKG jest stosowany w różnych przypadkach związanych z diagnozą i monitorowaniem chorób serca oraz zaburzeń rytmu serca. Oto kilka zastosowań holtera EKG:

 • Diagnoza arytmii serca: Holter EKG jest wykorzystywany do wykrywania arytmii serca, czyli nieregularnych rytmów serca, takich jak migotanie przedsionków, kołatanie serca, czy nadkomorowe i komorowe ekstrasystole.
 • Ocena epizodów duszności lub zawrotów głowy: Jeśli pacjent doświadcza epizodów duszności, zawrotów głowy lub innych objawów mogących sugerować arytmie serca, Holter EKG może pomóc w ustaleniu, czy są one związane z nieprawidłowym rytmem serca.
 • Monitorowanie skuteczności terapii: Holter EKG jest używany do oceny skuteczności leczenia pacjentów z arytmiami serca poprzez monitorowanie ich rytmu serca w czasie rzeczywistym podczas normalnych codziennych aktywności.
 • Badania przesiewowe: Holter EKG może być stosowany jako narzędzie do przesiewowej oceny rytmu serca u osób z ryzykiem wystąpienia arytmii serca, takich jak osoby z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą czy chorobami układu krążenia.
 • Ocena objawów nietypowych: W przypadku pacjentów, u których występują nietypowe objawy, takie jak uczucie kołatania serca, nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej lub duszność, Holter EKG może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów sercowych.

W każdym z tych przypadków holter EKG dostarcza cennych informacji diagnostycznych, które pomagają lekarzom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego leczenia i monitorowania pacjenta.

Co to jest holter ciśnieniowy?

Holter ciśnieniowy, znany również jako ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM), to urządzenie medyczne służące do ciągłego monitorowania ciśnienia krwi u pacjenta przez określony okres czasu, najczęściej przez 24 godziny. Składa się z mankietu na ramieniu lub nadgarstku, który jest połączony z małym urządzeniem rejestrującym, które pacjent nosi przy sobie.

Podczas badania holterowskiego z użyciem holtera ciśnieniowego mankiet regularnie napompowuje się, aby zmierzyć ciśnienie krwi w różnych momentach dnia i nocy, nawet podczas normalnych codziennych aktywności i snu. Dane są rejestrowane przez urządzenie i później analizowane przez lekarza w celu zrozumienia wzorców ciśnienia krwi w ciągu dnia oraz diagnozy i oceny stanu pacjenta.

Holter ciśnieniowy jest używany do diagnozowania i monitorowania nadciśnienia tętniczego oraz oceny skuteczności leczenia. Pomaga również lekarzom w identyfikowaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Holter ciśnieniowy, RR oraz holter EKG to nieoceniona pomoc dla kardiologów podczas badania pracy serca

Holter ciśnieniowy występuje również pod nazwą holter RR

Holter RR, zwany również holterem ciśnieniowym lub monitorowaniem rytmu serca, to urządzenie medyczne stosowane do ciągłego monitorowania rytmu serca pacjenta przez określony okres czasu, zazwyczaj przez 24 godziny. Nazwa „RR” odnosi się do odstępów R-R na elektrokardiogramie (EKG), które reprezentują interwały między kolejnymi uderzeniami serca.

Holter RR wykorzystuje elektrody umieszczone na klatce piersiowej pacjenta, aby rejestrować impulsy elektryczne generowane przez serce. Te dane są rejestrowane przez urządzenie przez cały okres monitorowania, a następnie analizowane przez lekarza w celu zidentyfikowania nieregularności rytmu serca, takich jak arytmie.

Holter RR jest szczególnie użyteczny w diagnozowaniu i monitorowaniu różnych zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków, tachykardia zatokowa, czy zespół przedwczesnych skurczów nadkomorowych. Dzięki ciągłemu monitorowaniu przez dłuższy okres czasu, Holter RR umożliwia lekarzom uzyskanie pełniejszego obrazu pracy serca pacjenta, co może pomóc w lepszej ocenie stanu zdrowia i w podejmowaniu odpowiednich decyzji terapeutycznych.

W jakich przypadkach stosuje się holter ciśnieniowy, holter RR?

Holter ciśnieniowy (ABPM) oraz Holter RR (monitorowanie rytmu serca) stosuje się w przypadkach takich jak:

 • Diagnoza nadciśnienia tętniczego: Holter ciśnieniowy jest stosowany do dokładnego monitorowania ciśnienia krwi przez całą dobę, co pozwala na diagnozę nadciśnienia tętniczego.
 • Ocena skuteczności terapii nadciśnienia tętniczego: Holter ciśnieniowy umożliwia monitorowanie reakcji na leczenie nadciśnienia tętniczego i dostosowywanie terapii w celu osiągnięcia optymalnej kontroli ciśnienia krwi.
 • Diagnoza zaburzeń rytmu serca: Holter RR jest wykorzystywany do monitorowania rytmu serca przez dłuższy okres czasu, co pozwala na wykrycie nieregularności rytmu, takich jak arytmie, migotanie przedsionków czy zbyt wolny lub zbyt szybki rytm serca.
 • Ocena odpowiedzi na leczenie zaburzeń rytmu serca: Holter RR pozwala na monitorowanie skuteczności leczenia arytmii serca i podejmowanie decyzji dotyczących dalszej terapii.
 • Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego: Holter ciśnieniowy i Holter RR mogą być stosowane w celu oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z podejrzeniem lub zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca lub innymi schorzeniami serca.

W tych przypadkach holter ciśnieniowy i holter RR dostarczają cennych informacji diagnostycznych, które pomagają lekarzom w podejmowaniu decyzji terapeutycznych i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów.

Jaka jest różnica pomiędzy holterem ciśnieniowym (holter RR), a holterem EKG?

Różnica między holterem ciśnieniowym (ABPM – Ambulatory Blood Pressure Monitoring), a holterem EKG (holter elektrokardiograficzny) polega na tym, co dokładnie monitorują i mierzą.

Holter ciśnieniowy (ABPM):

 • Monitoruje ciśnienie krwi pacjenta przez całą dobę, zazwyczaj przez 24 godziny.
 • Mierzy ciśnienie tętnicze krwi w regularnych odstępach czasu, zazwyczaj co 15-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 minut w nocy.
 • Pomaga w diagnozie nadciśnienia tętniczego oraz ocenie skuteczności leczenia.
 • Używany do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i monitorowania odpowiedzi na terapię nadciśnienia tętniczego.

holter EKG:

 • Monitoruje elektryczną aktywność serca pacjenta przez dłuższy okres czasu, zwykle przez 24 do 48 godzin.
 • Rejestruje zapisy zależności między kolejnymi fazami pracy serca, umożliwiając identyfikację wszelkich nieregularności, takich jak arytmie.
 • Pomaga w diagnozie różnych zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków, kołatanie serca, czy nadkomorowe i komorowe ekstrasystole.
 • Używany w ocenie objawów sercowych oraz skuteczności terapii zaburzeń rytmu serca.

Podsumowanie

Podsumowując, Holter ciśnieniowy koncentruje się na monitorowaniu ciśnienia krwi, podczas gdy Holter EKG rejestruje elektryczną aktywność serca. Obydwa urządzenia są używane w diagnostyce i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów, ale dostarczają różnych rodzajów informacji, co pozwala lekarzom na kompleksową ocenę stanu serca i krążenia.

Podobne wpisy