Choroba Krabbego – przyczyny, objawy i leczenie

Choroba Krabbego, znana również jako leukodystrofia Krabbego, to rzadka choroba genetyczna układu nerwowego, która wpływa na metabolizm sfingolipidów. Jest to choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie, co oznacza, że pacjenci muszą odziedziczyć dwie kopie zmutowanego genu, po jednej od każdego rodzica.

Przyczyny choroby Krabbego

Choroba Krabbego jest spowodowana mutacją w genie GALC (galaktozocerebrozydazy), który koduje enzym odpowiedzialny za metabolizm sfingolipidów w mózgu i nerwach obwodowych. Mutacje w tym genie powodują, że enzym nie działa prawidłowo, co prowadzi do gromadzenia się szkodliwych substancji sfingolipidowych w komórkach nerwowych.

Objawy choroby Krabbego

Objawy choroby Krabbego zwykle pojawiają się u niemowląt i małych dzieci, zwykle między 3 a 6 miesiącem życia. Objawy te obejmują spowolnienie rozwoju psychoruchowego, problemy z mięśniami, problemy z widzeniem i słuchem, drgawki, trudności w połykaniu, wiotkość mięśni i utratę zdolności do chodzenia.

Diagnoza choroby Krabbego

Diagnoza choroby Krabbego opiera się na badaniach klinicznych, badań obrazowych mózgu, testów laboratoryjnych i badaniach genetycznych. Ostateczne potwierdzenie choroby Krabbego wymaga zidentyfikowania mutacji w genie GALC.

Leczenie choroby Krabbego

Niestety, obecnie nie ma skutecznego leczenia dla choroby Krabbego. Jednakże istnieją terapie objawowe, które mogą pomóc w zmniejszeniu niektórych objawów choroby, takich jak drgawki i problemy z oddychaniem. Terapie te obejmują fizjoterapię, terapię logopedyczną, terapię zajęciową i leki objawowe.

Podsumowanie

Choroba Krabbego to rzadka choroba genetyczna, która wpływa na metabolizm sfingolipidów w mózgu i nerwach obwodowych. Objawy tej choroby zwykle pojawiają się u niemowląt i małych dzieci. Choć nie ma skutecznego leczenia, istnieją terapie objawowe, które mogą pomóc w zmniejszeniu niektórych objawów choroby. Wczesna diagnoza i terapia objawowa są ważne, aby poprawić jakość życia pacjentów i opóźnić postęp choroby.

Ponieważ choroba Krabbego jest dziedziczona genetycznie, rodziny, które mają w swoich genach mutację w genie GALC, powinny skonsultować się z genetykiem lub doradcą genetycznym przed planowaniem ciąży. Dzięki temu mogą zdecydować, czy chcą podjąć dodatkowe kroki, takie jak testy genetyczne, aby dowiedzieć się, jakie jest ryzyko dziedziczenia choroby przez ich dzieci.

Podobne wpisy