Kość ramienna – budowa i funkcje

Kość ramienna (łac. humerus) jest najdłuższą i największą kością kończyny górnej. Budowa kości ramiennej obejmuje trzy podstawowe części: koniec bliższy (tzw. głowę kości ramiennej), trzon oraz koniec dalszy (kłykcie kości ramiennej). Kość ramienna pełni bardzo ważne funkcje w aparacie ruchu. Współgrając z innymi kośćmi, a także mięśniami, ścięgnami i więzadłami zapewnia mobilność ręki w każdej płaszczyźnie (odwodzenie na bok i przywodzenie do siebie, podnoszenie i opuszczenie na linii przód tył, a także ograniczona rotacja). Kość ramienna zachowuje swoją integralność po śmierci człowieka, dlatego pomiary jej długości i ocena cech charakterystycznych bywają stosowane w czasie identyfikacji zwłok znajdujących się w stanie zaawansowanego rozkładu.

 Kość ramienna – budowa i funkcje

Kość ramienna – budowa

Kość ramienna (humerus) jest jedną z najważniejszych i największych kości w ciele człowieka, stanowiącą główną oś ramienia. Składa się z trzech głównych części: końca bliższego kości ramiennej (Caput humeri), trzonu kości ramiennej (Corpus humeri) oraz końca dalszego kości ramiennej (Epiphysis distalis).

Koniec bliższy kości ramiennej (Caput humeri)

Koniec bliższy kości ramiennej ma postać głowy. Na powierzchni stawowej znajduje się powierzchnia, za pośrednictwem której kość ramienna łączy się z kością łopatki w stawie ramienno-łopatkowym. Pomiędzy dwoma grzebieniami guzka większego i guzka mniejszego, znajduje się bruzda międzyguzkowa, stanowiąca miejsce przyczepu dla ścięgna głowy długiego mięśnia ramiennego. Powierzchnia ta posiada miejsce przyczepu dla głowy kruczo-ramiennego i ramiennego, a także wiele innych mięśni oraz więzadeł.

Ważne informację

 • Zaokrąglona część kości, która tworzy staw ramienny, łącząc się z panewką łopatki (cavitas glenoidalis).
 • Powierzchnia stawowa główki jest pokryta chrząstką szklistą, co umożliwia płynne ruchy w stawie.

Trzon kości ramiennej (Corpus humeri)

Trzon kości ramiennej jest zróżnicowanej budowy. Posiada trzy powierzchnie: tylną, przednio-przyśrodkową i przednio-boczną. W części dalszej trzon jest poszerzony i spłaszczony w kierunku wydłużonemu i powija się w przód w stosunku do osi długiej. Powierzchnia przednio-boczną, w jej części górnej, wyposażona jest guzowatością naramienną, stanowiącą miejsce przyczepu dwóch mięśni: naramiennego oraz ramiennego.

Ważne informację

 • Trzon kości ramiennej to długi, cylindryczny środek kości.
 • W środkowej części trzonu znajdują się miejsca przyczepów mięśni, takie jak guzowatość naramienna (tuberositas deltoidea), gdzie przyczepia się mięsień naramienny.

Koniec dalszy kości ramiennej (Epiphysis distalis)

Koniec dalszy kości ramiennej, zwany kłykciem, charakteryzuje się wygięciem w kierunku boczno-przednim, z wyraźnie rozróżnionymi powierzchniami przyśrodkową i boczną. Powierzchnię przyśrodkową otacza bloczek, który współpracuje z kością łokciową oraz ścięgna ponadkłykciowe. Powierzchnia boczna stanowi miejsce przyczepu dla mięśni prostujących rękę i ścięgna nadkłykciowego.

Ważne informację

 • Koniec dalszy kości ramiennej tworzy dolną część kości, która bierze udział w tworzeniu stawu łokciowego.
 • Składa się z dwóch głównych elementów: bloczka (trochlea) oraz główki (capitulum), które łączą się odpowiednio z kością łokciową (ulna) i kością promieniową (radius).
 • Dodatkowo, nad bloczkiem znajduje się dół wyrostka łokciowego (fossa olecrani), w którym mieści się wyrostek łokciowy podczas pełnego wyprostu stawu łokciowego.

Kość ramienna – funkcje

Kość ramienna pełni szereg kluczowych funkcji, które są niezbędne dla ruchomości i funkcjonalności kończyny górnej. Kość ramienna, wraz z pozostałymi kośćmi, mięśniami, więzadłami i innymi elementami kończyny górnej uczestniczy w różnorodnych ruchach, takich jak rotacja w stawie ramiennym, odwodzenie, przywodzenie oraz unoszenie kończyny górnej.

Do najważniejszych funkcji kości ramiennej zaliczamy:

Wsparcie strukturalne

 • Kość ramienna stanowi główną podporę dla ramienia, umożliwiając jego ruch i stabilność.
 • Zapewnia miejsce przyczepu dla wielu mięśni, które są zaangażowane w ruchy ramienia i przedramienia.

Tworzenie stawów

 • Tworzy staw ramienny, umożliwiając ruchy w szerokim zakresie, takie jak zginanie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie oraz rotację ramienia.
 • Tworzy również staw łokciowy, co pozwala na zginanie i prostowanie przedramienia oraz rotację kości promieniowej wokół kości łokciowej.

Ochrona naczyń i nerwów:

 • Kość ramienna chroni kluczowe naczynia krwionośne i nerwy, które biegną wzdłuż jej długości, takie jak nerw promieniowy, który przebiega spiralnie wokół trzonu kości.

Ruch i dźwignia:

 • Umożliwia działanie mięśni ramienia jako dźwigni, co jest kluczowe dla ruchów ramienia i przedramienia.
 • Pozwala na wykonywanie skomplikowanych czynności manualnych, takich jak chwytanie, podnoszenie przedmiotów, a także precyzyjne ruchy dłoni.

Kość ramienna, będąca integralną częścią kończyny górnej, odgrywa kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu człowieka, umożliwiając szeroki zakres ruchów oraz zapewniając wsparcie dla różnych aktywności fizycznych.

Kość ramienna: złamania – najczęstsze urazy i przebieg rehabilitacji

Najczęstsze urazy kości ramiennej

Złamania kości ramiennej to powszechne urazy, które mogą wystąpić na skutek upadków, wypadków komunikacyjnych czy urazów sportowych. Najczęściej spotykane typy złamań obejmują:

 • Złamanie trzonu kości ramiennej – często wynika z bezpośredniego uderzenia lub upadku na wyciągnięte ramię.
 • Złamanie bliższego końca kości ramiennej – typowe dla osób starszych, zazwyczaj spowodowane upadkiem na wyciągniętą rękę.

Kość ramienna – przebieg rehabilitacji po złamaniu

Rehabilitacja i konsultacja fizjoterapeutyczna po złamaniu kości ramiennej jest kluczowym elementem powrotu do pełnej sprawności i obejmuje kilka etapów:

Faza unieruchomienia

 • Czas trwania: Zwykle 6-8 tygodni, w zależności od rodzaju i lokalizacji złamania.
 • Cel: Stabilizacja kości za pomocą gipsu, szyny lub operacyjnie (płytki, śruby).
 • Działania: Unieruchomienie kończyny w odpowiedniej pozycji, kontrola bólu, zapobieganie obrzękom.

Faza wstępnej rehabilitacji

 • Cel: Przywrócenie ruchomości stawu, redukcja sztywności i obrzęków.
 • Działania: Ćwiczenia pasywne i aktywne wykonywane pod nadzorem fizjoterapeuty, terapia manualna, zastosowanie ciepła lub zimna.

Faza zaawansowanej rehabilitacji

 • Cel: Wzmacnianie mięśni, poprawa zakresu ruchu i koordynacji.
 • Działania: Ćwiczenia oporowe, trening funkcjonalny, ćwiczenia propriocepcji, terapia manualna.

Faza powrotu do aktywności

 • Cel: Pełna odbudowa funkcji kończyny, powrót do codziennych czynności i aktywności fizycznej.
 • Działania: Specjalistyczne ćwiczenia dostosowane do wymagań pacjenta, programy rehabilitacyjne ukierunkowane na specyficzne potrzeby zawodowe lub sportowe.

Kość ramienna, a proces rehabiltiacji

Proces rehabilitacji powinien być prowadzony przez doświadczonych specjalistów, w tym ortopedów i fizjoterapeutów, którzy dostosują plan leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając kompleksowe podejście do powrotu do zdrowia.

Regularne monitorowanie postępów oraz dostosowywanie terapii są kluczowe dla skutecznego leczenia i minimalizacji ryzyka powikłań. Wsparcie psychologiczne może również odegrać istotną rolę w procesie rehabilitacji, pomagając pacjentowi radzić sobie z bólem i stresem związanym z urazem.

Podobne wpisy