Czym jest choroba Gauchera?

Choroba Gauchera to rzadka, dziedziczna choroba metaboliczna, która jest spowodowana brakiem enzymu zwanej glukocerebrosidazą. Ta brakująca enzymu powoduje gromadzenie się tłuszczu w organach, takich jak śledziona, wątroba i kości. Choroba ta jest nazwana na cześć francuskiego lekarza Philippe’a Gauchera, który po raz pierwszy opisał ją w 1882 roku.

Przyczyna choroby Gauchera

Choroba Gauchera jest spowodowana brakiem enzymu glukocerebrosidazy, co prowadzi do gromadzenia się tłuszczu w organizmie. Ten enzym pomaga w trawieniu substancji tłuszczowych zwanych glukocerebrosidami. W przypadku braku enzymu, te substancje gromadzą się w tkankach, w tym w śledzionie, wątrobie i kościach, powodując różnorodne objawy choroby.

Objawy choroby Gauchera

Objawy choroby Gauchera zależą od typu choroby, który pacjent posiada. Istnieją trzy podstawowe typy choroby Gauchera:

Typ I – Niedobór enzymu bez zaburzeń neurologicznych

Pacjenci z typem I choroby Gauchera mają niski poziom enzymu glukocerebrosidazy, co powoduje gromadzenie się tłuszczu w śledzionie, wątrobie i kościach. Objawy zwykle nie występują u noworodków, ale pojawiają się w ciągu pierwszych miesięcy lub lat życia. Objawy mogą obejmować powiększenie śledziony i wątroby, niski poziom krwinek czerwonych, trudności w przetwarzaniu tłuszczów i białek, a także problemy z kośćmi, takie jak złamania.

Typ II – Niedobór enzymu z zaburzeniami neurologicznymi

Pacjenci z typem II choroby Gauchera mają niski poziom enzymu glukocerebrosidazy, co powoduje gromadzenie się tłuszczu w śledzionie, wątrobie i kościach. Jednak w przypadku typu II choroby Gauchera, pojawiają się również objawy neurologiczne, takie jak opóźnienie umysłowe, drgawki, problemy z równowagą i koordynacją, a także spowolnienie wzrostu.

Typ III – Niedobór enzymu z późniejszymi objawami neurologicznymi

Pacjenci z typem III choroby Gauchera mają niski poziom enzymu glukocerebrosidazy, co powoduje gromadzenie się tłuszczu w śledzionie, wątrobie i kościach. Objawy zwykle pojawiają się u dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, ale niekiedy mogą wystąpić u młodszych dzieci lub dorosłych. Objawy obejmują powiększenie śledziony i wątroby, problemy z równowagą i koordynacją, opóźnienie umysłowe oraz spowolnienie wzrostu. U niektórych pacjentów mogą wystąpić drgawki.

Leczenie Choroby Gauchera

Leczenie choroby Gauchera zależy od typu choroby i nasilenia objawów. Istnieją różne metody leczenia, takie jak terapia zastępcza enzymem, przeszczep szpiku kostnego, a także terapia genowa. Terapia zastępcza enzymem polega na regularnym podawaniu pacjentowi brakującego enzymu. Przeszczep szpiku kostnego jest stosowany w przypadku pacjentów z ciężką postacią choroby Gauchera. Terapia genowa jest stosowana do leczenia niektórych przypadków choroby Gauchera poprzez wprowadzenie do organizmu zdrowych kopii genów odpowiedzialnych za produkcję brakującego enzymu.

Podsumowanie

Choroba Gauchera jest rzadką chorobą metaboliczną, która jest spowodowana brakiem enzymu zwanej glukocerebrosidazą. Gromadzenie się tłuszczu w organizmie, które wynika z braku tego enzymu, powoduje różnorodne objawy, w zależności od typu choroby. Chociaż choroba Gauchera jest chorobą genetyczną, istnieją różne metody leczenia, które pomagają w kontrolowaniu objawów i poprawie jakości życia pacjentów.

Podobne wpisy